Επιστροφές προιόντων & αλλαγές

Προτεραιότητα του  ηλεκτρονικού καταστήματος www.aladdin-bazar.gr είναι η διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες του και η πλήρης ικανοποίηση των επιθυμιών τους με τον πλέον αξιόπιστο και άμεσο τρόπο.

Στις περιπτώσεις που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή ή την επιστροφή κάποιου προϊόντος  οφείλει να το επιστρέψει αυτό μέσα σε διάστημα 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος , με την προϋπόθεση ότι η   επιστροφή θα πραγματοποιείται με την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( Η επιστροφή πραγματοποιείται πάντα με την ίδια Courier που παρελήφθη το προϊόν)


Συγκεκριμένα, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο επιστροφής που βρίσκεται μαζί με την απόδειξη που θα παραλάβει ή εναλλακτικά να επικοινωνήσει με το www.aladdin-bazar.gr  ηλεκτρονικώς στο e-mail στο sales@aladdin-bazar.gr

Επίσης η διαδικασία επιστροφής γίνεται και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, στην Ενότητα Εξυπηρέτηση Πελατών  μέσα από την κεντρική σελίδα του Λογαριασμού του εάν πρόκειται για Εγγεγραμμένο πελάτη.

Ο Πελάτης πρέπει να έχει στην κατοχή του το, παραστατικό - απόδειξη της αγοράς  και το voucher της αποστολής του προϊόντος

 Η διεύθυνση για  τις επιστροφές προϊόντων είναι :


 DELIVERY ADDRESS:

INVEST LINE  COURIER LTD
INDOUSTRIAL AREA KV4 - Parcel 12

PETRICH  poste code 2850

BULGARIA

e-mail : invsetline@yahoo.com

 Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα θα πρεπει να μην εχει καταστραφεί η εργοστασιακή συσκευασία τους, δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχει υποστεί φθορά το καρτελάκι αναγνώρισης μαζί με όλες τις υφασμάτινες ετικέτες του σχεδιαστή που βρίσκονται προσαρτημένα στο προϊόν,  όπως και όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Τ.Δ.Α. – Κάρτα Εγγύησης, Μαnual  κλπ). Ο πελάτης υποχρεούται να δοκιμάσει το προϊόν που αγόρασε χωρίς να αφαιρέσει το καρτελάκι, σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε και οτι  εχει χρησιμοποιηθεί , οπότε η επιστροφή θεωρείται απαράδεκτη και μη αποδεκτή. Στην περιπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής – διαχειρίσης βαρύνει τον πελάτη και ανέρχεται στα 12 ευρώ.

 Εφόσον πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, το  www.aladdin-bazar.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με οτιδήποτε άλλο  επιθυμεί ο πελάτης. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά χρεώνεται στον πελάτη. Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται στην τρέχουσα τιμή του εκάστοτε είδους κατά την ημερομηνία παραλαβής τους στο  www.aladdin-bazar.gr από την courier.

 Το κόστος της επιστροφής καI νέας αποστολής βαρύνει τον πελάτη.
Returns products & changes

Think of the shop www.aladdin-bazar.gr the trust relationship configuration with its customers and to fully satisfy their desires with the most reliable and direct way.

In cases where the customer wants to change or return a product should return it within 14 (fourteen) days of receipt of the product, provided that the return will be made by the respective partner courier company.
* NOTE (The return is always performed with the same Courier received product)


Specifically, the customer must complete the return slip situated with proof that he will receive or communicate with www.aladdin-bazar.gr telephone or electronically by e-mail at sales@aladdin-bazar.gr.

Also, the return process is done online and by filling out the form at the bottom of the page, in Section Customer through the main page of the Account if it is registered customer.

 The address for returning products:


 DELIVERY ADDRESS:

INVEST LINE Logistics
Mecta 3 poste code 2850
PETRICH
BULGARIA
Tel.


e-mail: invsetline@yahoo.com

 In order to return the products should not have destroyed their factory packaging, should not be used, worn, washed, altered or damaged the identification tag with all textile designer labels that are attached to the product as and all documents accompanying the (eg sales receipt - T.D.A. - Warranty Card, Manual, etc.). The customer is obliged to test the product purchased without removing the tag, otherwise it is considered that the product is not in the same condition as delivered and it has been used, so the return is considered intolerable and unacceptable. In this case the cost of return - Management borne by the customer and amounts to EUR 12.

 If all the above conditions, the  www.aladdin-bazar.gr obliged to replace the product with anything the customer wants. If a higher value, the difference is charged to the customer. The product returns are at the current price of the species concerned upon receipt in  www.aladdin-bazar.gr by courier.

 The cost of return and new shipment borne by the customer.