Πληροφορίες παράδοσης

Τo www.aladdin-bazar.gr δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα από το κέντρο διανομής του  εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι διαθέσιμα. Παραγγελίες που διαβιβάζονται στο www.aladdin-bazar.gr  ημερες Σαββατο και Κυριακή θα επεξεργάζονται την Δευτέρα που ακολουθεί. Τα προϊόντα παραδίδονται με την εταιρεία  ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ  στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο πελάτης. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι 1 έως 5 ημέρες, ανάλογα την γεωγραφική περιοχή του παραλήπτη.
Σε περιόδους εκπτώσεων και εορτών ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Το www.aladdin-bazar.gr  θα ενημερώνει με e-mail  ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ( το οποίο έχετε δηλώσει ως επιθυμητό μέσο επικοινωνίας ) για τυχόν καθυστερήσεις στην παραγγελία του παραλήπτη. Το www.aladdin-bazar.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που δεν προκύπτουν από δική του υπαιτιότητα ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης επιθυμεί να του παραδοθούν τα προϊόντα σε συντομότερο χρονικό διάστημα, (παράδοση Σάββατο) θα ενημερώνεται και  πρέπει να αποδέχεται τις επιπλέον χρεώσεις που αξιώνει η  εταιρεία  (ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ)


Τα έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 3€.

ΔΩΡΕΑΝ έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 39€.

Το κόστος της  αντικαταβολής σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται σε 2€.


                          

Η Πόρτα Πόρτα αποτελεί τη βασική υπηρεσία ταχυμεταφοράς εσωτερικού, που -από το 1987- μεταφέρει τα αντικείμενα σας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με ένα απλό τηλεφώνημα, έχετε άμεσα στη διάθεσή σας έναν courier για να παραλάβει έγγραφα ή δέματα μέχρι 35 κιλά.delivery information

To www.aladdin-bazar.gr bound to send the goods from the distribution center within one (1) business day of checkout, they provided that they are available. Orders transmitted www.aladdin-bazar.gr Saturdays and Sundays will be processed the following Monday. The products are delivered to the company ELTA Courier DOOR DOOR to the delivery address the customer has indicated. The order delivery time is 1-5 days, depending on the geographical area of the recipient. In times of discounts and holidays may be delays. the www.aladdin-bazar.gr  
  will notify by e-mail or by any other suitable means (which have registered as required communication medium) for any delays in receiving order. The www.aladdin-bazar.gr not responsible for delays that are not derived from his own fault or due to force majeure.
If the recipient wishes to deliver products in a shorter period of time (delivery Saturday) will be updated and must accept the charges claimed by the company ( ELTA Courier DOOR DOOR)


T a shipping throughout Greece amounting to € 3.

FREE shipping in Greece for purchases over 39 €.

T the cost of COD in Greece amounts to € 2.


                          

The door Door is the main domestic courier service, -from 1987- transfer your items to every corner of Greece . With a simple phone call, you have at your fingertips a courier to collect documents and parcels up to 35 kg.